Stockholm City Mission and night dutyVia Stockholms Stadsmission kan utsatta människor få hjälp av en nattjour. Denna jour finns till för den som är hemlös. Nattjouren ger stöd och tar sig tid att prata med den som så behöver. Jouren kan också hjälpa till med att söka vård och att få en sovplats på ett akutboende. På sikt kan den som är hemlös också få hjälp med att förändra sitt liv och lämna livet som hemlös.

Nattjouren går runt på stan och söker upp hemlösa som kan tänkas vilja ha stöd och hjälp. De patrullerar i parker och i tunnelbanan samt på gator och torg för att hjälpa hemlösa. Det finns också ett journummer att ringa helt gratis om man behöver hjälp eller vill hjälpa någon.

Arbetet handlar på kort sikt om att ordna med ett akut boende, men i förlängningen handlar det om att sträva efter ett permanent boende för den som utsatts för hemlöshet. Samarbeten sker med Stockholms Stadsmissions andra verksamheter men också med Socialjouren och Hemlöshetsmottagningen i Stockholms stad. Att ha en långsiktig strävan och att arbeta förebyggande är A och O.

Att finna en bostad på egen hand kan vara oerhört svårt, speciellt om man lever på gatan och som hemlös. Den som är hemlös och vill ha hjälp med detta kan antingen själv kontakta socialtjänsten eller be nattjouren om hjälp med detta. De ger stöd i denna kontakt och leder den hemlöse rätt. Samtliga sovplatser på de tidigare nämnda akutboendena beviljas och förmedlas via socialtjänsten. Där kan den som är hemlös få sova en natt eller över en helg.

Den som vill stödja nattjourens arbete kan bli månadsgivare, men det går också att ge ett engångsbelopp i gåva. Det kan vara en slant som till exempel räcker till bensin. Nattjouren arbetar från eftermiddagen till sena natten och de kör ofta en så kallad nattjoursbil.