Här är en hemsida som handlar om nattjouren och de hemlösas situation i Sverige idag. Tyvärr minskar inte antalet människor som hamnar i hemlöshet som man kanske kunde hoppas i takt med att färre personer blir fattiga. En av anledningarna till detta är bostadsbristen, som gör att priserna på bostäder pressas upp och krav på de som hyr blir högre. Det finns inte tillräcklig tillgång till billigt boende i samhället.

Nattjouren hjälper de människor som driver runt på stan och hamnat utanför samhället. Det kan handla om att prata med folk och ge stöd i livet och berätta om vad det finns för hjälp, eller handla om att föra personer till ett härbärge eller kanske till sjukvård för de som behöver det. På denna hemsida kan du läsa om Nattjouren och om Stockholms Stadsmissions arbete, såväl i nutid som i historien, för att hjälpa de fattiga och de som har hamnat utanför samhället.

I svensk statistik om hemlöshet ingår inte migranter som kommer från andra europeiska länder eller papperslösa. Att denna grupp har ökat råder det inget tvivel om och genom att dessa nu finns i Sverige ser vi fler hemlösa än tidigare på gatorna. Stockholms Stadsmission hjälper också EU-migranter och personer med uppehållstillstånd i ett annat EU-land i särskilda projekt som Crossroads, för att de ska få information om vad som gäller i Sverige, gratis sjukvård, möjlighet att tvätta och duscha och på andra sätt hjälpa dessa människor. På denna hemsida kan du läsa mer om EU-migranterna och deras situation.