Many homeless EU migrantsSenaste åren har antalet migranter som livnär sig på att panta burkar, sälja föremål, spela instrument, sjunga eller tigga ökat mycket. Många av dessa migranter kommer från Rumänien och även Bulgarien och många av dessa tillhör den etniska gruppen romer.

Romerna har av många anledningar haft lite pengar att röra sig med och så är det även idag. I de flesta länder i Europa tillhör romerna den fattigaste befolkningen och har ofta bara på grund av sitt utseende svårt att få arbete. I många länder har romerna under tusentals år varit föremål för förföljelse, även Sverige inkluderat. I och med att romerna har tillhört den fattiga delen av befolkningen, också i kombination av att vara ett folk utan en fast boplats, inte har haft möjlighet att skaffa sig ett normalt jobb och ofta blivit förföljda, har många romer också varit del av brottslig verksamhet, prostitution och droger. Eller fått ägna sig, som nu är fallet, åt att tigga eller panta burkar för att tjäna sitt uppehälle och också kunna underhålla sin familj som är kvar i hemlandet ekonomiskt.

I länder som Sovjetunionen, Rumänien och Bulgarien var romerna också marginaliserade, men det kommunistiska systemet innebar att fler människor var i arbete vilket också innefattade många romer. Att de kommunistiska regimerna föll gjorde att många människor blev utan arbete och till exempel jordbrukssektorn som var viktig kollapsade på grund av dålig lönsamhet i jämförelse med andra länder. Detta gjorde att många romer sökte sig utomlands, och i och med ländernas tillträde till Europeiska Unionen blev det lättare för romerna att förflytta sig till andra länder och bosätta sig. Många romer som flyttade för 15 år sedan har skaffat sig jobb och familj och bor i andra länder än de kom ifrån.

Romerna i Spanien har normalt sett varit bofasta i Spanien i flera hundra år och är därmed mycket väl integrerade, och ett liv för en romsk spanjor kan se ut precis som en ickeromsk spanjor, även om det också finns romsk kultur kvar i många spanska städer.