Help the homeless to a better lifeAntalet hemlösa i Sverige ökar för varje år. Förutom att många invånare i Sverige slås ut och hamnar i utanförskap kommer det även in allt fler personer från andra EU-länder eller andra delar av världen. Eftersom de har det svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden hamnar de ofta på gatan.

För den som vill hjälpa hemlösa i Sverige finns många olika alternativ. Det finns en rad olika organisationer av frivilliga som samlar in medel och hjälper hemlösa. De brukar samla in både pengar och andra saker som tex. kläder och möbler.

En stor organisation med anor är Frälsningsarmén som hjälper hemlösa genom att dela ut mat och erbjuda värme och skydd i någon av deras många lokaler. De är även kända för att spela och sjunga, ofta samtidigt som de samlar in pengar till sina välgörande ändamål. Kanske mest kända hos allmänheten är de för sin kedja av second handbutiker, Myrornas. Det som tidigare sågs som en undangömd lumpbod är idag en av de mest välbesökta butikskedjorna. Den som vill hjälpa hemlösa i Sverige genom Frälsningsarmén kan göra det genom att skänka pengar, kläder, möbler och saker eller genom att handla på Myrorna.

En annan stor och välkänd organisation här i Sverige som hjälper hemlösa är Stadsmissionen. De hjälper hemlösa genom att dela mat och erbjuda stöd. De driver även ett ental härbärgen runt om i landet som erbjuder hemlösa en chans att få övernatta inomhus. Under vinterhalvåret öppnar de även upp lokala, tillfälliga mötesplatser för EU-immigranter i samarbete med kommuner och lokala kyrkor. Detta är för att det inte ska bli överbelamrat på de härbärgen och soppkök som redan finns och som nyttjas flitigt av hemlösa.

Stadsmissionen har även butiker där de säljer donerade kläder, möbler och saker för att samla in pengar. De senaste åren har de även börjat med egen tillverkning av kläder och hantverk där de använder återvunnet material. Sakerna säljs i speciella butiker och överskottet går till Stadsmissionens verksamhet. Om du vill stödja Stadsmissionens verksamhet för hemlösa kan du skänka pengar eller handla i någon av deras butiker.