Help for the homelessStaten och kommunerna erbjuder viss hjälp och har till exempel härbärgen där hemlösa kan få en natts sömn och kanske något äta. Stockholms stad har till exempel en Hemlöshetsmottagning och Socialjour som är inkopplad för att hjälpa hemlösa. Tyvärr räcker ofta inte dessa instanser till, och det finns många som inte vill eller vet om dessa instanser, och de har inte tillräckligt med folk, om ens några, ute på gatorna.

Därför finns det många frivilliga organisationer som hjälper till, och många av dessa är knutna till någon kyrka, för det ingår i den kristna värdegrunden att hjälpa människor i nöd. Stockholms Stadsmission är en av organisationerna som finns i Sverige och hjälper till. Andra organisationer är Stefanoshjälpen i Uppsala, Livets Ord, Filadelfia-kyrkan, Pannkakskyrkan och inte minst Frälsningsarmén.

Ibland är det svårt för en organisation att hjälpa till även om de vill. På härbärgen finns det ofta begränsat antal platser och när dessa platser är upptagna är det inte säkert att det finns alternativ för att hjälpa folk. Dessutom finns det ibland vissa kriterier som gör att inte personerna kommer in. Vissa kyrkor, återigen, öppnar sina portar när det är riktigt kalla nätter, eller stormar, för att människor ska klara sig igenom natten eller dagen. Men ibland kan en hjälparbetare tvingas att ge upp och neka hjälp för personen.

En del av ökningen av människor i nöd i Sverige kommer från migration och flyktingströmmar från regioner i krig och nöd och fler personer har hamnat i hemlöshet på grund av psykisk ohälsa, men en del blir också hemlösa på grund av en bostadsmarknad där hyran har blivit för dyr för att klara av. Majoriteten av Sveriges kommuner följer tyvärr inte bostadsförsörjningslagen och insatserna för att hindra att människor hamnar i hemlöshet är inte tillräckliga ens för att följa lagen, än mindre på ett etiskt plan.