Homelessness and to enter the housing marketBostadsmarknaden är i kris i Sverige, vilket flera undersökningar rapporterar om. En följd av detta är att hemlösheten ökar i Sverige. Många personer kan inte hitta lägenheter som de har råd att hyra, har inte möjlighet att klara av hyran för dem eller kan inte hyra lägenheten. Detta är en av anledningarna till att människor hamnar i hemlöshet idag.

Bostadsbidraget ökar kontinuerligt, men priserna på lägenheterna ökar mycket mer. Detta skapar ett gap mellan det du får in och det du ska betala för din bostad, vilket för en person som har en låg inkomst, eller lever på bidrag blir förödande. Lönerna ökar också med varierande hastighet i olika branscher, men inte i samma grad som hyrorna ökar. Har du dessutom inte ett jobb, eller mister ditt jobb och inte kan hitta ett nytt, alternativt endast har tillgång till jobb med mindre betalt,

då blir det svårt att behålla bostaden med den ökade hyran.

En aspekt av detta är kravet på hyresgästen. Hyresvärdarnas krav på gästerna för att få hyra har i många fall blivit högre. I och med en större press på bostadsmarknaden med den bostadsbrist som råder kan hyresvärdarna pressa upp priserna och kraven på hyresgästerna. För många hyresvärdar räcker till exempel inte försörjningsstöd och bostadsbidrag som tillräcklig inkomst, vilket gör att många personer som till och med skulle kunna betala hyran inte får möjlighet att hyra. De kan också ha en lägre gräns för hur stor del av lönen som får motsvaras av hyran så att låginkomsttagare utestängs.

I grunden är problemet att det byggs för lite bostäder och framför allt att det byggs för lite billiga bostäder. De åtgärder som från politiskt håll har föreslagits och drivits igenom har inte fungerat, underskattat bristen på bostäder eller riktat stödet på ett felaktigt sätt. Möjligen har också det förvirrande politiska läget bidragit negativt till situationen.